جایگزین بی نظیر E+H
جایگزین بی نظیر E+H

لول سوئیچ خازنی پاد با بهره گیری از تکنیک فرکانس رادیویی بهترین جایگزین لول سوئیچ خازنی اندرس هاورز می باشد.

جایگزین بی نظیر VEGA
جایگزین بی نظیر VEGA

لول سوئیچ خازنی پاد با بهره گیری از تکنیک فرکانس رادیویی بهترین جایگزین لول سوئیچ های خازنی وگا می باشد.

محیط های پرگرد و غبار
محیط های پرگرد و غبار

لول سوئیچ خازنی پاد بدون کوچکترین تاثیر پذیری از گرد و غبار حاصل از انتقال مواد در خطوط تولید صنعتی به وظیفه خود عمل می کند.

محیط های دمابالا
محیط های دمابالا

لول سوئیچ خازنی پاد به راحتی در مواد جامد با دمای های صد تا سیصد درجه ی سانتی گراد به وظیفه خود عمل می کند.

قیمت مناسب و پشتیبانی واقعی
قیمت مناسب و پشتیبانی واقعی

لول سوئیچ خازنی پاد بصورت صددرصد توسط شرکت دانش بنیان پارس اُرچین دانش طراحی و تولید می شود و همه ی محصولات دارای تضمین قیمت و کیفیت می باشند

خدمات صنعتی

نظر مشتریان

  • کیفیت زمانی حاصل می شود که مشتریان شما بازگردند،نه محصولاتتان.