Blog

لول سوئیچ خازنی وگا - Vega Level Switch | پارس ارچین دانش

Submitted by on چهارشنب, 28.10.1390 - 15:36

لول سوئیچ های خازنی وگا vega level capacitive از تجهیزات ابزار دقیق مقرون بصرفه می باشند که جهت تشخیص وکنترل نقاط سطح یا ارتفاع در مواد جامد و مخصوصا جامدات پودری (گرانول ها)درمخازن و سیلو ها کاربرد دارند.

لول سوئیچ خازنی - Capacitance Level Switch | پارس ارچین دانش

Submitted by on جمعه, 07.11.1390 - 07:22

لول سوئیچ خازنی (Capacitance Level Switch)

اندازه گیری میزان سطح سیال در مخازن به روش های مختلفی انجام می شود. در بسیاری از موارد نیاز به اطلاع از میزان دقیق سطح نیست و فقط یک سیگنال سوییچ برای قطع و وصل جریان سیال بر اساس رسیدن سطح آن به میزان معینی نیاز داریم و یا در برخی موارد در کنار اندازه گیری سطح یک سیگنال سوییچ هم احتیاج داریم. در این مواقع از لول سوییچ ها یا سوییچ های سطح استفاده می کنیم.

همانطور که گفته شد براساس روش های مختلف اندازه گیری سطح، ابزارهای مختلفی نیز وجود دارد که متناسب با میزان سطح، سیگنال آنالوگ یا دیجیتال را تولید می کنند. یکی از این ابزارها که می توان از آن سیگنال دیجیتالی برای کنترل سطح مخازن دریافت کرد لول سوییچ خازنی یا سوییچ سطح خازنی است.

لول سوئیچ خازنی اندرس هاوزر - E+H Level Switch | پارس ارچین دانش

Submitted by on جمعه, 07.11.1390 - 00:22

لول سوئیچ های خازنی اندرس هاوزر E+H level capacitive از تجهیزات ابزار دقیق مقرون بصرفه می باشند که جهت تشخیص وکنترل نقاط سطح یا ارتفاع در مواد جامد و مخصوصا جامدات پودری (گرانول ها)درمخازن و سیلو ها کاربرد دارند.

لول سوئیچ خازنی - Capacitance Level Switch | پارس ارچین دانش

Submitted by on چهارشنب, 28.10.1390 - 19:06

لول سوئیچ  خازني برای کنترل سطح مواد جامد و مایع درون مخازن مورد استفاده قرار می گیرد . مکانیزم کنترلرهای لول سوئیچ به این صورت است که مواد وقتی به آن سطح مورد نظر میرسد به علت تماس مستقيم مواد با مخزن و لول سوئیچ با استفاده از تغييرظرفيت خازن پراب ، سنسور اقدام به توليد يك سيگنال الكتريكي مي كند.