جایگزین بی نظیر VEGA

لول سوئیچ خازنی پاد با بهره گیری از تکنیک فرکانس رادیویی بهترین جایگزین لول سوئیچ های خازنی وگا می باشد.

در نمونه های ابتدایی لول سوئیچ های خازنی به علت طراحی قدیمی ، عوامل محیطی از جمله گرد و غبار ، سایش سطح ، تغییر دما ، رطوبت ، نویز های صنعتی اعم از مکانیکی و الکتریکی به شدت بر روی عملکرد سنسور تاثیر می گذارند و نیز طول عمر آن را بشدت کاهش می دهند . لول سوئیچ خازنی پاد با توجه به اینکه از تکنولوژی فرکانس رادیویی در طراحی خود بهره برده اند ، در شرایط محیط های صنعتی بدون کوچکترین اختلال به عملکرد خود ادامه می دهند و این بزرگترین نقطه تمایز آنها با نمونه های قدیمی موجود در بازار می باشد.

 

تیپ سنسور های لول سوئیچ خازنی تولیدی شرکت وگا Vega که ما قابلیت معادلسازی آنها را با محصولات خود را داریم به شرح ذیل می باشند:

 

  • VEGA Capacitance Level Switch - Type : VEGACAP 67 - Capacitive Level detection with bulk solids

  • VEGA Capacitance Level Switch - Type : VEGACAP 66 - Capacitive Level detection with bulk solids

  • VEGA Capacitance Level Switch - Type : VEGACAP 65 - Capacitive Level detection with bulk solids

  • VEGA Capacitance Level Switch - Type : VEGACAP 62 - Capacitive Level detection with bulk solids

  • VEGA Capacitance Level Switch - Type : VEGACAP 21 - Capacitive Level detection with bulk solids

  • VEGA Capacitance Level Switch - Type : VEGACAP 27 - Capacitive Level detection with bulk solids

  • VEGA Capacitance Level Switch - Type : VEGATOR 620 - Capacitive Level detection with bulk solids

  • VEGA Capacitance Level Switch - Type : VEGATOR 621 - Capacitive Level detection with bulk solids

  • VEGA Capacitance Level Switch - Type : VEGATOR 622 - Capacitive Level detection with bulk solids

دانلود کاتالوگ محصولات