جایگزین بی نظیر E+H

لول سوئیچ خازنی پاد با بهره گیری از تکنیک فرکانس رادیویی بهترین جایگزین لول سوئیچ خازنی اندرس هاورز می باشد.

در نمونه های ابتدایی لول سوئیچ های خازنی به علت طراحی قدیمی ، عوامل محیطی از جمله گرد و غبار ، سایش سطح ، تغییر دما ، رطوبت ، نویز های صنعتی اعم از مکانیکی و الکتریکی به شدت بر روی عملکرد سنسور تاثیر می گذارند و نیز طول عمر آن را بشدت کاهش می دهند . لول سوئیچ خازنی پاد با توجه به اینکه از تکنولوژی فرکانس رادیویی در طراحی خود بهره برده اند ، در شرایط محیط های صنعتی بدون کوچکترین اختلال به عملکرد خود ادامه می دهند و این بزرگترین نقطه تمایز آنها با نمونه های قدیمی موجود در بازار می باشد.

 

تیپ سنسور های لول سوئیچ خازنی تولیدی شرکت اندرس هاوزر Endress and Hauser که ما قابلیت معادلسازی آنها را با محصولات خود را داریم به شرح ذیل می باشند:

 

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : Solicap M FTC51 - Capacitance Limit Detection - Level limit switches for bulk solids 

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : Solicap M FTC52 - Capacitance Limit Detection - Level limit switches for bulk solids

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : Solicap M FTC53 - Capacitance Limit Detection - Level limit switches for bulk solids

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : TI2656 - High Temperature Probe - Level limit switches for bulk solids

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : TI2892 - High Temperature Probe - Level limit switches for bulk solids

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : FTI77 - High Temperature Probe - Level limit switches for bulk solids

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : Solicap S FTI77 - Robust point level switch for applications with bulk solids and very
  high temperatures

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : Solicap M FTI55 - Capacitive point level switch

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : Solicap M FTI56 - Capacitive point level switch

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : Liquicap M FTI51 - Capacitance Point level switch for liquids

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : Liquicap M FTI52 - Capacitance Point level switch for liquids

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type :Minicap FTC260 - Capacitive Limit Detection

 • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type :Minicap FTC262 - Capacitive Limit Detection

دانلود کاتالوگ محصولات