محیط های پرگرد و غبار

لول سوئیچ خازنی پاد بدون کوچکترین تاثیر پذیری از گرد و غبار حاصل از انتقال مواد در خطوط تولید صنعتی به وظیفه خود عمل می کند.

در نمونه های ابتدایی لول سوئیچ های خازنی به علت طراحی قدیمی ، عوامل محیطی از جمله گرد و غبار ، سایش سطح ، تغییر دما ، رطوبت ، نویز های صنعتی اعم از مکانیکی و الکتریکی به شدت بر روی عملکرد سنسور تاثیر می گذارند و نیز طول عمر آن را بشدت کاهش می دهند . لول سوئیچ خازنی پاد با توجه به اینکه از تکنولوژی فرکانس رادیویی در طراحی خود بهره برده اند ، در شرایط محیط های صنعتی بدون کوچکترین اختلال به عملکرد خود ادامه می دهند و این بزرگترین نقطه تمایز آنها با نمونه های قدیمی موجود در بازار می باشد.

دانلود کاتالوگ محصولات