محیط های دمابالا

لول سوئیچ خازنی پاد به راحتی در مواد جامد با دمای های صد تا سیصد درجه ی سانتی گراد به وظیفه خود عمل می کند.

در نمونه های ابتدایی لول سوئیچ های خازنی به علت طراحی قدیمی ، عوامل محیطی از جمله گرد و غبار ، سایش سطح ، تغییر دما ، رطوبت ، نویز های صنعتی اعم از مکانیکی و الکتریکی به شدت بر روی عملکرد سنسور تاثیر می گذارند و نیز طول عمر آن را بشدت کاهش می دهند . لول سوئیچ خازنی پاد با توجه به اینکه از تکنولوژی فرکانس رادیویی در طراحی خود بهره برده اند ، در شرایط محیط های صنعتی بدون کوچکترین اختلال به عملکرد خود ادامه می دهند و این بزرگترین نقطه تمایز آنها با نمونه های قدیمی موجود در بازار می باشد.

 

تیپ سنسور های لول سوئیچ خازنی تولیدی شرکت وگا Vega و اندرس هاوزر Endress and Hauser با تحمل دمای سیصد درجه که ما قابلیت معادلسازی آنها را با محصولات خود را داریم به شرح ذیل می باشند:

 

  • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : TI2656 - High Temperature Probe - Level limit switches for bulk solids

  • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : TI2892 - High Temperature Probe - Level limit switches for bulk solids

  • Endress and Hauser Capacitance Level Switch - Type : Solicap S FTI77 - Robust point level switch for applications with bulk solids and very
    high temperatures

  • VEGA Capacitance Level Switch - Type : VEGACAP 67 - Capacitive Level detection with bulk solids

  • VEGA Capacitance Level Switch - Type : VEGACAP 66 - Capacitive Level detection with bulk solids

 دانلود کاتالوگ محصولات